fahimi
30 آذر 1401 - 09:03

فروش نفت افزایش یافته/ وصول درآمد نفتی زمان‌بر است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ممکن است ما روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت به فروش برسانیم، اما وصول این منابع بعضاً از یک ماه تا شش ماه طول بکشد.

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره میزان تحقق درآمدهای نفتی، گفت: میزان فروش نفت و میزان تحقق درآمدهای نفتی دو مقوله جداست و با یکدیگر تفاوت دارند.

وی بیان کرد: برای مثال، امکان دارد که ما در ماه جاری روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت به فروش برسانیم، اما وصول این منابع بعضاً از یک ماه تا شش ماه طول بکشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گزارش میزان فروش نفت با گزارش مربوط به میزان وصول درآمدهای نفتی تفاوت دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر اینکه تنها ۵۶ درصد درآمدهای نفتی محقق شده است، اظهار داشت: اگر نظر مرکز پژوهش‌های مجلس این است که وصول منابع ناشی از فروش نفت با عدد فروش همخوانی ندارد، یک امر طبیعی است. شما می‌توانید نفت را به فروش برسانید و سپس وصول آن به مرور انجام شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: امسال میزان فروش نفت افزایش یافته است و فروش نفت و فرآورده‌های نفتی درآمدهای ارزی قابل توجهی را برای ما به همراه داشته است.

منبع: مهر
شناسه خبر: 923978